Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Nshaka nawe ugende uborerwe umere nkanje

Umupolisi yabonye umugabo aborewe ariko adahwa mw'ibarabara aca amuha igitanse c'amafaranga 500 y'amande. Wa mugabo akora mu mufuko amuha inoti y'amafaranga 1000 aca arikomereza urugendo.

Uwo mupolisi abaza iyo mborerwa igituma amuca amande ya 500 agatanga 1000, aca amwishura ati: "Nshaka ko uronka ayo kunywa inzoga uce uborerwa ugaruka uradahwa nkanje gushika ngaha nyene."


vyanditswe na Em.Nd

Gira ico mubivuzeko:

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "bonne nuit"?
- Bisigura iki "Rapport (Rapports)"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "cloture"?
- Bisigura iki "livre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.