Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Ongereza inguvu turayijanye!

Abasazi babiri babonye inzu nziza ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika, umwe atangura kwidoga ngo murabona iyi nzu y'igitangaza baje gushira muri uwu mwonga aho ata wuyibona kandi iyo bayubaka hariya i Kiriri hakirurutse ari ho iba iboneka neza! Mugenziwe ati ingo rero tuyisunike tuyijaneyo!

Ngabo bashizeko amaboko barasuguuuuuuuuma, n'agatuguta karabacanira. Bumvise icuya kibarenze baciye bakura amashati bari bambaye bayafasha hasi, basubira gusuguma ya nzu.


Haciye haca umwana ahitana za mpuzu arigira nabo ntibabica n'ikanda. Babandanije basunika iyo nzu gushika aho baruha, umwe muri bo akebutse asanga za mpuzu ntazihari aca abwira uwo wundi ati: ongereza inguvu iyi nzu turayijanye turi mu kuyishikana i Kiriri! Na za mpuzu ntazo nkibona kuko dushitse kure!


vyanditswe na Em.Nd

Gira ico mubivuzeko:

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "Nez"?
- Bisigura iki "partager"?
- Bisigura iki "kur'ubu (kuri ubu), hari n'aho"?
- Bisigura iki "glander"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.